Aktualności


" Słoneczna Akademia Przedszkolaka – utworzenie nowego integracyjnego oddziału przedszkolnego, w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna"

 

Little Umbrella Sp. z o.o. w partnerstwie z Gdyńską Fundacją Usług Społecznych, w ramach realizacji projektu oferują:

 

1. Stworzenie nowych 20 miejsc przedszkolnych dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola.
Dla dzieci oferujemy:

Miejsca w dwóch kameralnych grupach 12-13 osobowych
.
Dzieci w ramach opieki przedszkolnej będą realizowały zajęcia zgodne z Podstawą Programową MEN oraz skorzystają z bogatego pakietu zajęć dodatkowych

Całodzienne wyżywienie,

Opiekunowie dzieci będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez Psychologa.

Przedszkole mieści się Gdyni Witominie przy ulicy Słonecznej 49
Cena za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie 09.2017 – 08.2018 tylko 315 zł.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel.792-006-370,

bądź e- mailowo: sloneczna@akademiaprzedszkolaka.pl, www.akademiaprzedszkolaka.edu.pl

 

2. Nowe miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością
W okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 oferujemy 5 bezpłatnych miejsc dla dzieci z

niepełnosprawnością wraz z wyżywieniem.
 Szczegóły w zakładce Dzieci z niepełnosprawnością

 

3. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki (obecne i nowoprzyjęte) będą mogły skorzystać z bezpłatnego bogatego pakietu zajęć dodatkowych

 

W związku z dofinansowaniem zajęć dodatkowych ze środków unijnych obniża się cenę za czesnę w istniejącym oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 o 15% względem obecnego ustalonego czesnego.

 

4. Opiekunowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki (obecne i nowoprzyjęte) będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez Psychologa.

 

5. Nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w ramach projektu zostaną przeszkoleni w nowoczesnych metodach nauczania, w tym także w zakresie edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest:

Zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej o 25 oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej.
W ramach zwiększonej utworzonej liczby nowych miejsc edukacji przedszkolnej przewiduje się 5 miejsc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / niepełnosprawnych,
Zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, w szczególności podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej, w dziedzinach pozwalających na sprawną obsługę terapeutyczną dzieci niepełnosprawnych i właściwą ich integrację w grupie rówieśniczej
Pposzerzenie oferty zajęć dla dzieci zwiększających ich kompetencje kluczowe na rynku pracy, społeczne oraz informatyczne.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
Wartość projektu 1 221 452,76 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 85%
(1 017 877,30 zł)

Kontakt:
ul.Słoneczna 49
Gdynia 81-605
508-134-665
sloneczna@akademiaprzedszkolaka.pl